Suomen keskiaikaseura ry (SKA)

Arkielämässä Aarnimetsän paronikunta tunnetaan Suomen keskiaikaseura ry:nä. Suomen keskiaikaseura (SKA) toimii maanlaajuisena kattojärjestönä, joka ohjaa ja tukee jäsenyhdistyksiään eli paikallisesti toimivia keskiaikaseuroja. Käytännön tason toiminta tapahtuu ensisijaisesti näissä jäsenjärjestöissä, joista suurin osa - välillä kaikkikin - tunnetaan myös keskiaikapitäjinä. Suomen keskiaikaseura ry:llä on tällä hetkellä lähinnä kahdenlaisia jäseniä: varsinaiset jäsenet eli jäsenyhdistykset ja liitännäisjäsenet. Suurin osa jäsenistä on SKA:n jäseniä oman paikallisen jäsenyhdistyksensä kautta, esimerkiksi Hämeen keskiaikaharrastajat liittyvät Hämeen keskiaikaseuraan (ja Humalasalon pitäjään). Yksityishenkilö voi myös liittyä suoraan SKA:han, mutta hänestä tulee silloin äänivallaton liitännäisjäsen.

Kaavio jäsenistöstä

Suomen keskiaikaseuralla on yhteistyösopimus kansainvälisen keskiaikaseuran, SCA, Inc:in kanssa. Tämän sopimuksen nojalla SKA:n ja sen jäsenyhdistysten jäsenet tunnustetaan keskiaikatoiminnan puitteissa samanarvoisiksi kuin SCA:n varsinaiset jäsenet ja päinvastoin (esim. SKA:n jäsen maksaa alemman SCA-jäsenhinnan tapahtumien osallistumismaksuissa myös ulkomailla). Yhdistyksen rutiinitoiminnasta vastaavat puheenjohtaja, hallitus ja toimihenkilöt (eli "virkailijat"). Lisäksi järjestetään yhdistyksen sääntömääräinen kokous kahdesti vuodessa, kevätkokous tammi-huhtikuussa ja syyskokous syys-joulukuussa. Yhdistyksen kokouksissa jäsenyhdistysten äänivalta määräytyy niiden jäsenmäärän mukaan.

Kaavio hallinnosta