SCA:n organisaatio

Society for Creative Anachronism Incorporated tarkoittaa sanatarkasti luovan epäaikaisuuden seuraa. SCA Inc. on Amerikan Yhdysvalloissa rekisteröity seura, joka tutkii ja elävöittää Euroopassa tunnettuja kulttuureita aikaväliltä noin 600-1600 jKr. eli käytännössä laajimmalta mahdolliselta käsitykseltä keskiajasta, mukaan lukien renessanssin. Englanniksi käytetään usein määritelmää pre 17th century western civilisation eli länsimainen kulttuuri, ennen 1600-lukua.

Suomessa eli Aarnimetsän paronikunnassa SCA Inc:in käytännön merkitys on vuonna 2004 solmitun yhteistyösopimuksen jälkeen vähentynyt, sillä jäsenemme eivät hoida jäsenasioita enää SCA:n kanssa. SCA, Inc. on kuitenkin myös meille suomalaisille erittäin merkittävä siksi, että emoseurana se vastaa koko kansainvälisen SCA-yhteisön säännöistä, eli siitä, missä puitteissa harrastamme keskiaikaa. SCA Inc:in hallitus koostuu hallintolautakunnasta (Board of Directors), joka hoitaa arkimaailman ja seuran välisiä suhteita sekä vastaa Corporan ja muiden sääntöjen päättämisestä. SCA Inc:illä on myös virkailijakunta, joka hoitaa seuran sisäisiä käytännön asioita eri alajaostojen ja sitä kautta jäsenien suuntaan.


Keskiajalla maailmaa hallitsivat eri kuningas-, ruhtinas- ja paronikunnat. SCA:ssa näiden alueiden hallitsijoilla on merkittävä osa keskiaikaisen tunnelman luomisessa. SCA on jaettu maantieteellisesti eri kuningaskuntiin, ruhtinaskuntiin jne. Jako perustuu siihen, kuinka monta SCA:n jäsenmaksun maksavaa jäsentä kullakin alueella on. Jako ei perustu keskiajalla olleiden valtioiden rajoihin. Kutakin hallinnollista aluetta johtaa käytännön asioissa virkailijakunta, joka on aina vastuussa ylemmän yksikön virkailijakunnalle, aina SCA:n hallintolautakuntaan asti. Alueen näkyvää hovikulttuuria johtaa hallitseva kruunupää, mikäli alueella on kruunuun oikeus. Kaikki ne alueet, jossa on SCA:n jäsenmaksun maksavia jäseniä, muodostavat yhdessä ns. Tunnetun maailman.