SCA Suomessa = Suomen keskiaikaseura ry.

Arkielämässä Aarnimetsän paronikunta tunnetaan Suomen keskiaikaseura ry:nä (perustettu 1993). Suomen keskiaikaseura (SKA) toimii maanlaajuisena kattojärjestönä, joka ohjaa ja tukee jäsenyhdistyksiään eli paikallisesti toimivia keskiaikaseuroja. Käytännön toiminta tapahtuu ensisijaisesti näissä jäsenjärjestöissä, joista suurin osa - välillä kaikkikin - tunnetaan myös keskiaikapitäjinä. Suomen keskiaikaseura ry:llä on kahdenlaisia jäseniä: varsinaiset jäsenet eli jäsenyhdistykset ja liitännäisjäsenet. Liitännäisjäsenet ovat henkilöjäseniä, jotka eivät asu minkään paikallisyhdistyksen alueella, ja liittyvät äänivallattomina jäseninä suoraan SKA:han.

Suurin osa jäsenistä on SKA:n jäseniä oman paikallisen jäsenyhdistyksensä kautta, esimerkiksi Hämeen keskiaikaharrastajat liittyvät Hämeen keskiaikaseuraan (ja Humalasalon pitäjään). Jäseneksi liitytään täyttämällä nettisivuiltamme löytyvä jäsenhakemus ja maksamalla jäsenmaksu Suomen keskiaikaseuran tilille. Jäsenyyden ohessa voi tilata myös julkaisemiamme lehtiä. Vanhoille jäsenille lähetetään vuosittain jäsenmaksulasku.

Jäsenmaksu ei ole SCA:ssa tai Suomen keskiaikaseurassa pakollinen, eikä tapahtumiin ja muuhun toimintaan osallistuminen edellytä jäsenmaksun maksamista. Jäsenenä tuet kuitenkin toimintaa ja saat erilaisia etuja. Useimmista tapahtumista annetaan jäsenille alennusta ja lisäksi jäsenenä pääset vaikuttamaan seuraa koskevissa asioissa sekä saat seuran sähköisessä muodossa olevan lehden Aarniwalcean.