Paikallinen toiminta

Suomen keskiaikaseuran ympärivuotinen aktiivinen ja jatkuva toiminta tapahtuu paikallistasolla kylissä ja pitäjissä. Toimintaa on useilla eri paikkakunnilla. Saadaksesi selville, onko omalla paikkakunnallasi toimintaa, ota yhteyttä Aarnimetsän kastellaaniin tai tarkista asia Aarniwalceasta, paronikuntamme lehdestä, Facebook-ryhmästä tai kysy postituslistallamme asiasta.

Paikallisen toiminnan muodot vaihtelevat kylien ja pitäjien jäsenten mielenkiintojen ja aktiivisuuden mukaan. Paikallistasolla voi esimerkiksi toimia harrastuspiirejä, joissa harrastetaan vaikkapa käsitöitä, ruuanlaittoa, taistelua tai musiikkia ja tanssia. Lisäksi pidetään säännöllisiä kylä- ja pitäjäkokouksia, jotka eivät välttämättä liity mihinkään erityiseen harrastuksen osa-alueeseen.

Paikallinen toiminta on kiinni vain ja ainoastaan jäsenien omasta aktiivisuudesta. Jos omalla paikkakunnallasi ei tapahdu mitään, ehkäpä sinä olet oikea henkilö elvyttämään toimintaa. Kerää joukko samasta asiasta kiinnostuneita ihmisiä ja alkakaa harrastaa keskiaikaa! Arkea voi piristää järjestämällä kyläjuhlia, joissa vaikkapa tanssitaan ja kokeillaan uusia reseptejä koko porukalla. Paljon järjestetään myös kaikille keskiaikaseuralaisille avoimia tapahtumia. Paikallisosaston kannattaa pitää yhteyttä Aarnimetsän muihin keskiajanharrastajiin juhlien ulkopuolellakin. Yhteyksistä voi poikia uusia ideoita harrastukseen ja toiset keskiajasta kiinnostuneet käyvät tutuiksi. Toisilta alan harrastajilta voi saada apua ongelmissa ja vinkkejä toimintaan. Ottakaa rohkeasti yhteyttä virkailijoihin ja muihin keskiaikaseuralaisiin!