Nimen valinta

Keskiaikaseuran tapahtumissa käytetään kunkin keskiaikanimeä, ei hänen omaa nimeään. Keskiaikanimesi tulee olla sellainen, että samanniminen henkilö olisi voinut elää keskiaikana. Etunimesi historiallisuuden voit tarkistaa nimikirjoista tai keskiaikaisista teoksista. Etunimen lisäksi henkilöllä saattoi olla sukunimi tai lisänimi, jonka avulla hänet voitiin erottaa kaikista muista, joilla oli sama etunimi. Keskiajalla sukunimet eivät vielä olleet laajassa käytössä, mutta keskiajan kuluessa ne alkoivat yleistyä. Suku- tai lisänimen perustana on voinut olla esimerkiksi isän- tai äidinnimi, talon nimi, asuinpaikan nimi, ammatti tai henkilön ominaisuuksia kuvaava nimi.

Nimen valinnassa on joitakin rajoituksia. Keskiaikapersoonasi nimenä ei voi olla tunnetun historiallisen henkilön nimeä, kuten esimerkiksi Jeanne d`Arc tai Vilhelm Valloittaja. Myöskään tunnettujen kuvitteellisten henkilöiden nimiä ei ole suotavaa käyttää, esimerkkinä vaikkapa Robin Hood. Fantasia-nimiä ei myöskään käytetä. Persoonasi voi kyllä olla aatelinen, mutta aatelisarvoa ei nimeen voi liittää, ennen kuin sinulle on myönnetty keski-aikaseuran aatelisarvo. Tällaisista aatelisarvoa osoittavista liitteistä yleisimpiä ovat lady (rouva) ja lord (herra) tai niiden vastineet muilla kielillä.

On viisasta miettiä perusteellisesti, millaista nimeä haluaa käyttää, jotta sitä ei tarvitsisi myöhemmin vaihtaa. Se on kyllä mahdollista, mutta monet voivat tuntea sinut jo eri nimellä. Jotta kukaan muu SCA:ssa ei käyttäisi samaa nimeä kuin sinä, voit rekisteröidä nimesi halutessasi. Sinun on kyettävä tällöin osoittamaan, että nimesi on keskiaikainen. Lisätietoja rekisteröinnistä saat airuelta.