Killat ja huonekunnat

Killat ovat julkisia ja virallisia, kruunun tai paroniparin hyväksymiä harrastuspiirejä, jotka ovat syntyneet yksittäisen harrastuksen alan ympärille. Kiltoihin voi pyrkiä kuka tahansa, jos vain tuntee kiinnostusta killan harjoittamaa alaa kohtaan. Yleensä kiltoihin pyrkivien on osoitettava taitonsa kyseisellä alalla. Killoilla on omat organisaationsa ja oikeus antaa omia arvonimiään. Killalla on myös oma johtajansa. Kiltoja toimii sekä kuningaskunnan että paronikunnan tasolla. Drachenwaldissa toimii esimerkiksi Minstrel’s Guild eli muusikoiden kilta. Aarnimetsässä toimivat killat on lueteltu alla. Lisätietoja killoista saa tiede- ja taideneuvokselta.

Huonekunta on epävirallinen ryhmä, joka voi muodostua hyvin erilaisten asioiden ympärille. Huonekunnan voi perustaa mikä tahansa ryhmä minkä tahansa asian ympärille. Esimerkiksi tietyn perheen jäsenet tai kaveriporukka voivat luoda oman huonekuntansa. Tosin harrastusten osa-alueiden ympärille huonekuntia ei juurikaan muodosteta, koska niitä varten on olemassa harrastuspiirejä ja kiltoja. Nimitys voi olla muukin kuin huonekunta. Huonekunnalla voi olla oma sisäinen organisaationsa, hierarkiansa ja arvonimensä, mutta niillä ei ole minkäänlaista virallista merkitystä huonekunnan ulkopuolella. Huonekunnat ovat jäseniensä yksityinen asia.