Hovitila ja asioiden kulku

Hovi tilaisuutena toimii niin, että tapahtumassa soveliaaseen sijaintiin pystytetään hoville käypä paikka sisältäen valtaistuimet heille, jotka hovia istuvat. Valtaistuinten taakse pyritään ripustamaan seinävaatteet, joista ilmenee istuimen haltija. Aarnimetsän paronipari käyttää yhteistä lippua, mutta perinnäisistä tavoista seuraten Kruunulla on tapana käyttää lippuja siten, että hallitsija (sovereign) käyttää Drachenwaldin vaakunan varsinaista versiota ja hänen kumppaninsa (consort) versiota, jossa laakeriseppele on korvattu ruusuköynnöksellä. Mennessään auttamaan hovin pystytyksessä on hyvä olla tietoinen siitä, miten edessä istuvat järjestellään, jos paikalla on useamman kuin yhden läänityksen hallitsija(pari). Jos hovia istuu hallitsijoita kahdesta läänityksestä, istuvat heistä arvokkaammat istujien näkökulmasta katsottuna oikealla puolella. Jos hallitsijoita on kolmesta läänityksestä, istuvat arvokkaimmat keskellä, heistä seuraavat heidän oikealla puolellaan ja viimeiset vasemmalla. Jos hovia on istumassa tätäkin useampia hallitsijoita, kannattaa asia suosiolla jättää airutkunnan vanhimpain ja hoviseurueeseen asettuneiden päärien pähkäiltäväksi.

Palatkaamme nyt pieneltä sivupolultamme hovin kuvaukseen. Valtaistuinten eteen jätetään tila hovissa vieraileville, ja tähän tilaan on tapana järjestää polvistumistyynyt tai niiden puutteessa vaikkapa taljoja. Hallitsijoiden taakse varataan tilaa heidän seurueelleen eli airuelle, vartijoille ja hovineidoille. Hallitsijoita vastapäätä puolestaan istutetaan näissä tilaisuuksissa loput hoviväestä, yleensä niin että keskelle jätetään käytävä hoviin saapuville. 

Laajemman hoviväen odotetaan kerääntyvän paikalle ajoissa ja ensinnä. Tätä yritetään edesauttaa sekä julkaisemalla hovin suunniteltu ajankohta etukäteen tapahtuman aikataulussa että siten, että airuet usein kuuluttavat hovin lähestymisestä viimeisen puolen tunnin, välillä tunninkin aikana. Kun hallitsijat arvioivat niin omien asioidensa kuin alamaistensakin olevan valmiina, käynnistyvät hovin varsinaiset tapahtumat airuiden kuulutuksilla "tehkää tietä", "make way", "all rise", "nouskaa kaikki" tai muulla vastaavalla. Tästä ja ympäröivän aatelin käytöksestä voi vähemmänkin tapoihin perehtynyt helposti päätellä, että on syytä nousta sesomaan. Koska tarkoituksena on myös osoittaa kunnioitusta paikalle saapuville hallitsijoille, tämä vaatimattomampi homage-ele sisältää myös sen, että pyrkii pitämään katseensa suunnan saapuvissa hallitsijoissa ja tekee näiden kohdallaan ollessa sopivaksi katsomansa syvyisen taivutuksen (kevyt tai näyttävämpi kummarrus tai niiaus). Tässä yhteydessä on mainittava, että nykyään yleistynyt tapa pysyä kumartuneena kunnes hallitisijat ovat istuutuneet alkaa mennä liioittelun puolelle. Vain istuutuminen ennen hallitsijoita on loukkaus heitä ja etikettiä kohtaan; heidän asettumistaan voi varsin hyvin odotella suoraselkäisestikin. Kun kruunupäiden seurue on asettunut paikoilleen, airut kertoo koska voi istuutua, ja hovi julistetaan virallisesti avatuksi. Viimeistään tässä vaiheessa omat keskustelut on syytä lopettaa tai vähintäänkin vähentää äänenkäyttöä kuiskaukseksi, sillä hallitsijoiden päälle puhuminen ilmentää paitsi kunnioituksen puutetta myös erittäin heikkoa kasvatusta. 

Hovissa käsitellään monenlaisia asioita. Hallitsijat puhuttelevat väkeään ja esittävät ilmoituksia, eteen kutsutaan ansioituneita ihmisiä saamaan tunnustusta, virkailijoita vaihdetaan vapauttaen vanhoja ja vannottaen sisään uusia, päivän kilvoitukset käsitellään, ja hallitsijat ottavat vastaan ihmisiä, jotka ovat pyytäneet heiltä audiensseja erinäisten asioiden käsittelyyn. Yleisimmin näissä tilanteissa kyseessä ovat uskollisuuden vakuutukset tai valtaistuimen haltijoiden lahjominen, mutta tämän tyypin asioita on toki montaa muutakin laatua, joskin niitä nykyisin näkee hoveissa melko vähän. Takavuosina muistetaan hoveissa kuitenkin selvitellyn niin pitäjien verosotkuja kuin juhlistetun kihlausta kuninkaallisen naimaluvan hakemisella.

Hovissa on tapana osoittaa suosiota hallitsijoiden viisaille ja kauniille teoille. Jotta tämä sujuisi tyylillä ja vaivattomasti, se on sisällytetty seremoniallisena osana niihin tekoihin joihin se kuuluu. Yleensä tämä tapahtuu niin, että airut kertaa vielä suosionosoituksen aiheen ja johtaa sitten soveliaan määrän eläköön-huutoja, jotka Drachenwaldin kauniin tavan mukaan kajautetaan latinaksi; yhdelle suosion kohteelle ”vivat” ja monelle ”vivant”. Erikoistapauksissa muitakin ilmauksia saatetaan käyttää, mutta tästä ei ole syytä huolestua, sillä suosionosoitusten johtaminen tarkoittaa sitä, että airut huutaa ensin ja muu hoviväki koko keuhkojensa voimalla vastaa mahdollisimman samanlaisella ilmauksella. Myöhempinä aikoina on syntynyt myös hauska tapa jatkaa suosion osoittamista epämuodollisemmin tehden yleistä riemastusta ilmaisevaa mekkalaa hihkumalla, kiljumalla ja tömistämällä jalkoja.

Silloin tällöin eräät yleensä pidempään seurassa vaikuttaneet merkkihenkilöt ovat kokeneet tarvetta osallistua hovin kulkuun kommentoimalla sitä seuraajan paikalta. Tämä ei etiketin kannalta ole aina väärin, mutta toteutuakseen kauniissa ja tyylikkäässä muodossa vaatii sekä huomattavan hyvää silmää hovin kululle että tilannetajua. Tällaiset kommentit, milloin ensinkään hyväksyttäviä, ovat aina olleet luonteeltaan hyvin lyhyitä toteamuslauseita ja luonteeltaan sellaisia, että ovat pikemmin vahvistaneet, voimistaneet tahi muutoin alleviivanneet hallitsijain senhetkisiä tekoja ja hovissa kunnioitettujen asemaa. Koska tällainen osallistuminen on aina hyvin riskialtista ja epäonnistuessaan ilmentää vain heikkoa tyylitajua ja huonoa käytöstä, kehoitan ryhtymään siihen vain selvin päin ja ollen aivan varma kommentin sopivuudesta.