Entä jos hovi ei kiinnosta

Kaikki meistä eivät pääse hoviin. On enemmän sääntö kuin poikkeus, että vähintään pitoja on valmisteltava hovin aikana, ja välillä muutkin tehtävät voivat pidättää jalosukuista osallistumasta hoviin. Lienee sanomattakin selvää, että tällainen pois jääminen ei ole millään muotoa tuomittavaa. Aarnimetsän virvaliekeistä Purppurainen erikseen mainitaan annettavan heille, jotka raatavat muiden pitäessä hauskaa.

Aina ei ajatus hovin seuraamisesta tunnu miellyttävältä silloinkaan, kun itselle on jäänyt siihen mahdollisuus osallistua, ja tällöin onkin syytä tarkoin miettiä miten toimia. Toiset pitävät hovien väliin jättämistä paheksuttavana, mutta vallitsevan etiketin pohjalta tämä on suorastaan suositeltava ,lähestymistapa silloin, kun kiinnostus hovin asioita kohtaan tai halu ja innostus myötäelää muiden merkkihetkiä ovat hukassa. Jos haluaa pitää käytöksensä kauniina jättäessään hovin väliin, on syytä tehdä poisjättäytyminen tavalla, jolla se ei näytä mielenosoitukselliselta, ja hovin aikana tarkasti karttaa aiheuttamasta häiriötä sen kululle.

Aarnimetsässä on vanhastaan ollut hovien aikana niin kutsuttuja naulakkobileitä, joissa ne iloluontoiset joita hovi lähinnä pitkästyttäisi ovat viettäneet välillä varsin runsaslukuisinakin aikaa keskenään puhellen ja lauluilla viihdyttäen. Joskus harvoin on puheen ja laulannan voimakkuus noussut sellaiseksi, että se on kuultu hovissa asti, ja vaikka poisjäämisessä ei ole mitään pahaa, ei tätä kuitenkaan enää voida pitää jalosukuisille soveliaana käytöksenä. Hovia on syytä kunnioittaa etäältäkin ja olla rikkomatta hovirauhaa. Lisäksi on myös syytä varautua siihen, että hovia pitäville hallitsijoille saattaa tulla pois jättäytyneelle asiaa, eli vaatteet kannattaa hovista pois jättäytyneidenkin pitää päällään.