Aarnimetsän paronikunta

Aarnimetsää hallitsee paronipari, jonka päätehtävä on ylläpitää Unelmaa ja sen hovikulttuuria hoveineen ja tunnustuksineen. Paronipari toimii kuningasparin edustajina läänityksessään, Aarnimetsän paronikunnassa sekä edustavat paronikuntaansa ulkomailla. Paroniparin hallintokausi on Suomessa 2 vuotta. Kaikki maksavat seuran jäsenet saavat antaa mielipiteensä ehdokkaista, jonka jälkeen Drachenwaldin kuninkaalliset tekevät ratkaisunsa seuraavaksi paronipariksi mielipidekyselyn pohjalta.

Paronikunnan hallinnollisia tehtäviä hoitaa virkailijakunta. Paroniparilla on läsnäolo- ja puheoikeus Aarnimetsän virkailijakokouksissa, muttei äänioikeutta. Virkailijoiden velvollisuus on auttaa ja neuvoa muita keskiaikaseuralaisia parhaan kykynsä mukaan. Virkailijan ei tarvitse olla kaikkitietävä, mutta hänen tulee osata neuvoa, mistä lisätietoa kuhunkin kysymykseen voisi mahdollisesti saada. Virkailijalla on raportointivelvollisuus esimiehelleen oman vastuualansa toiminnasta eli Aarnimetsän tapauksessa Drachenwaldin kuningaskunnan vastaavalle virkailijalle. Virkailijakuntaan kuuluvat myös Aarnimetsän pitäjien voudit. Aarnimetsässä ovat kylänvanhimmat perinteisesti osallistuneet virkailijakokouksiin puheoikeudella sekä olleet raportointivelvollisia paronikunnan voudille.