5. Sanasto

Tähän sanastoon on koottu eräitä tavallisia SCA-termejä. Koska kansainvälisen SCA:n yleinen kieli on englanti, on monille sanaston hakusanoille annettu myös englanninkielinen käännös. Muut kuin suomenkieliset sanat on kursivoitu.

Aarnimetsä; SCA:n hallinnollinen yksikkö, joka kattaa Suomen; paronikunta

Aateli: Henkilöt, joilla on aateliskirja

Aateliskirja, Patent of Arms (PoA), Grant of Arms (GoA), Award of Arms (AoA); SCA:n sisäinen aateluus, kun Kuninkaallinen Majesteetti haluaa palkita jotakuta, voi hän myöntää tälle aateliskirjan merkkinä uudesta arvosta

Airut, Herald; vastaa heraldiikasta ja vaakunoiden ja nimien rekisteröinnistä sekä voi kuuluttaa tapahtumissa tiedotuksia ja toimia hoviairuena

Ajanmukainen, Period; tarkoittaa keskiaikaseurassa vuosien 600-1600 väliin sijoittuvaa ajanjaksoa, johon harrastaminen SCA:ssa keskittyy, käytetään myös termiä aikainen

Anno Societatis, Seuran vuonna; viittaa SCA:n omaan ajanlaskuun, joka alkoi ensimmäisestä tapahtumasta 1.5.1966. SCA:n vuosi vaihtuu 1.5., vuosiluku ilmaistaan lyhenteellä A.S. ja roomalaisilla vuosiluvuilla

Arvojärjestys, Order of precedence; seuran jäsenten hierarkinen järjestys, joka määräytyy viran, aseman tai arvonimen mukaan

Autokraatti; Tapahtuman pääorganisoija ja vastuuhenkilö

Award of Arms (AoA); Ensimmäisen tason aateliskirja. Tunnustuksella ei ole vakiintunutta suomennosta

By-Laws of the Society; Viralliset SCA Inc:in säännöt

Chatelaine, Jäsenvastaava, Kastellaani; virkailija, joka opastaa uusia jäseniä

Clear!;  Huuto, jolla varoitetaan, että teräasetta ollaan vetämässä esiin

Consort, Hallitsijapuoliso, seuralainen; esimerkiksi turnajaisissa henkilö, jonka puolesta taistelija taistelee

Corpora; SCA:n keskiajan pelisäännöt, joita kuningaskuntien omat lait täydentävät

Drachenwald; SCA:n hallinnollinen yksikkö, joka kattaa Euroopan, Lähi-Idän ja Etelä-Afrikan, kuningaskunta

Grant of Arms (GoA); Toiseksi ylimmän tason aateliskirja. Tunnustuksella ei ole vakiintunutta suomennosta

Favor, favour, Värit, suosion merkki; ilmaisee ystävyys- tms. suhdetta, tai sitä, että merkin kantaja taistelee merkin antajan puolesta

Feastokraatti; Henkilö, joka vastaa tapahtuman keittiöstä, pääkokki

Hallitseva aateli; Henkilöt, joilla on hallittavanaan jokin läänitys; kuningas ja kuningatar, ruhtinas ja ruhtinatar, paroni ja paronitar. Hallitsevalla aatelilla ja ylhäisaatelilla on oikeus kantaa arvoon mahdollisesti kuuluvaa kruunua.

Herttua(tar), Duke/duchess; henkilö, joka on vähintään kahdesti ollut kuningas tai kuningatar

Herald, Airut; vastaa heraldiikasta ja vaakunoiden ja nimien rekisteröinnistä sekä voi kuuluttaa tapahtumissa tiedotuksia ja toimia hoviairuena

Hold!, Seis!; Huuto, joka tarkoittaa, että kaikki toiminta on välittömästi lopetettava

Hovi; Hallitsevaan aateliin kuuluvan henkilön pitämä virallinen tilaisuus

Hoviaateli; Aateliset, joilla ei ole läänitystä; herttua(tar), kreivi(tär),hoviparoni(tar), varakreivi(tär)

Huonekunta; Epävirallinen ryhmä, jonka voi perustaa mikä tahansa ryhmä minkä tahansa asian ympärille.

Illuminaatio; Keskiaikaisten asiakirjojen ja käsikirjoitusten kuvitus

Jaarli, Earl, Jarl; samanarvoinen arvonimi kuin kreivi; henkilö, joka on toiminut yhden kauden kuninkaana.

Juhlaillallinen, Feast; usean ruokalajin juhlallinen illallinen, pidot

Kalligrafia; Keskiaikainen tekstaus, jota käytetään kirjakääröjen tekstauksessa

Kastellaani, Chatelain(e), Castellan; Uusien jäsenten yhteyshenkilö

Kilta; Killat ovat julkisia ja virallisia, kruunun hyväksymiä harrastuspiirejä.

Kirjakäärö, Scroll; keskiaikainen, käsin maalattu ja tekstattu asiakirja tai kirje

Kirjuri; Kirjakääröjen valmistuksesta ja kyseisen taidon opettamisesta vastaava virkailija

Kirstunvartija; Virkailija, joka hoitaa keskiaikaseuran raha-asioita

Koeajalla oleva, Incipient; esimerkiksi pitäjän on käytävä läpi koeaika ennen virallista pitäjän statusta.

Kreivi(tär), Count(ess); saman arvoinen arvonimi kuin jaarli. Henkilö, joka on toiminut yhden kauden kuninkaana tai kuningattarena

Kronikoitsija, Chronicler; virkailija, joka toimittaa seuran lehteä

Kruunu, Crown; arvoa osoittava metallinen päähine, käytetään myös puhuttaessa kuningas- tai ruhtinaskunnan hallitsijaparista

Kruununprinssi ja –prinsessa, Crown Prince(ess); kuningaskunnan kruununperilliset

Kuningas, kuningatar, King, Queen; kuningaskunnan hallitsijat

Kuningaskunnan laki; SCA Kuningaskunnan omat säännöt, eri kuningaskuntien säännöt voivat poiketa toisistaan

Kuningaskunta; SCA:n hallinnollinen yksikkö

Kuninkaalliset; Kuningas, kuningatar sekä heidän kruununperillisensä

Kunnianosoitus, Award; Kuningas-, ruhtinas- tai paroniparin myöntämät eritasoiset tunnustukset aktiivisille SCA:laisille. Joihinkin niistä liittyy oikeus käyttää tiettyä arvonimeä nimen yhteydessä.

Kylä; SCA:ssa epävirallinen, Aarnimetsän paronikunnassa käytetty pieni paikallisosasto.

Kylänvanhin; vastaa kylän toiminnan jatkuvuudesta ja edustaa kylää paronikunnan asioissa

Laakeriseppeleen ritarikunta, The Order of the Laurel; Laakeriseppeleen ritarikuntaan kutsuminen on SCA:n korkein tunnustus tieteiden ja taiteiden aloilla

Lääni, Shire; SCA:n hallinnollinen yksikkö, vastaa vaatimuksiltaan pitäjää, mutta on kuningaskunnan tai ruhtinaskunnan alainen

Maakunta, Province; SCA:n hallinnollinen yksikkö, vaatimuksiltaan sama kuin paronikunta, mutta maakunnassa ei ole hallitsijaparia

Marski, Marshal; virkailija, joka vastaa taistelutoiminnasta.

Mestarit, Master, Mistress; Laakeriseppeleen ritarikunnan tai pelikaaniritarikunnan jäseniä. Vaihtoehtoisena tittelinä on maisteri.

Mundane; Seuran ulkopuolinen asia, ei-keskiaikainen, nykyaikainen

Oyez! Lausutaan [oje]; Vanhaa ranskaa ja tarkoittaa .kuulkaa, kuunnelkaa.. Huuto, jota airuet käyttävät saadakseen ihmisten huomion. Kuullessasi tämän huudon, hiljene kuuntelemaan, mitä airuella on sanottavaa.

Palvelu, Service; Seuran kehityksen ja toiminnan eteen tehtyä työtä tasosta riippumatta

Paroni(tar), Baron(ess); paronikunnan hallitsijat, tai hoviaateliin tällä arvolla ylennetty henkilö, jossa tapauksessa voi myös käyttää arvo-nimeä vapaaherra(tar)

Paronikunta; SCA:n hallinnollinen yksikkö

Patent of Arms (PoA); Kolmannen, ja ylimmän, tason aateliskirja. Myönnetään ylhäisaatelisten arvojen ohessa. Tunnustuksella ei ole vakiintunutta suomennosta

Pelikaaniritarikunta, The Order of the Pelican; Pelikaaniritarikuntaan kutsuminen on SCA:n korkein tunnustus palvelusta.

Persoona; Itse kehitetty keskiaikainen henkilöhahmo, jota käyttää keski-aikaseuran tapahtumissa

Pitäjä; SCA:n pienin virallinen paikallisosasto

Pääpöytä, High Table; pöytä, jossa juhlaillallisen korkea-arvoisimmat henkilöt ja kunniavieraat sekä heidän sinne kutsumansa henkilöt istuvat juhlan aikana

Pääri, Peer; Henkilö, joka kuuluu ylhäisaateliin

Rahainvartija, Chancellor of the Exchequer; virkailija, joka hoitaa keski-aikaseuran raha-asioita, käytetään myös termiä kirstunvartija

Ritari; SCA:n ritariston jäsen. Heillä on yksinoikeus kantaa kaulakäätyä ja valkoista vyötä, sekä käyttää arvonimeä sir. Valkoista olkavyötä käyttävät asemestarit (Master of Arms), jotka eivät ole vannoneet uskollisuusvalaa kuninkaalle

Ritarikunta; SCA:n korkeimmat ritarikunnat ovat Pelikaaniritarikunta, Laakeriseppeleen ritarikunta ja Ritaristo. Lisäksi eri kuningas-, ruhtinas-, ja paronikunnilla on omia ritarikuntiaan.

Ritaristo, The Order of Chivalry; ritaristoon kutsuminen on SCA:n korkein tunnustus taistelutoiminnasta

Ruhtinas, ruhtinatar, Prince, princess; ruhtinaskunnan hallitsijat

Ruhtinaskunta; SCA:n hallinnollinen yksikkö

Seneschal, Vouti; virkailijakunnan johtaja

Tiede- ja taideneuvos eli konstiedesseisoja, Minister of Arts and Sciences; Tieteistä ja taiteista vastaava virkailija

Tieteet ja taiteet; Tarkoittaa erilaisia käsitöitä ja keskiajan tutkimista; kaikki SCA-toiminta taistelun ja palvelun eli käytännön järjestelyiden ym. lisäksi.

Tunnettu maailma, The Known World; maantieteelliset alueet joilla on SCA:n toimintaa

Unelma, Romantisoitu kuva, unelma keskiajasta; SCA:ssa puhumme yhteisestä Unelmasta, mutta on hyvä muistaa, että kunkin jäsenen unelma poikkeaa muiden unelmista. Tärkeintä on ylläpitää yhteistä kuvaa romantisoidusta keskiajasta, ilman, että loukkaa muiden unelmaa.

Varakreivi(tär), Viscount(ess); Henkilö, joka on toiminut ruhtinaana tai ruhtinattarena.

Vivat ja vivant Eläköön; latinaksi, vivat on yksikkö ja vivant monikko. Kun joku palkitaan hovissa, huudetaan hänen kunniakseen tietty määrä vivat.-huutoja: airut huutaa ensin ja muut vastaavat kuorossa.

Vouti, Seneschal; Virkailijakunnan johtaja.

Välskäri, Chirurgeon; vastaa tapahtumissa ensiavusta ja pienempien haavereiden hoidosta

Ylhäisaateli; Ritari- tai mestariarvon saanut tai henkilö, joka on herttua(tar), kreivi(tär) tai varakreivi(tär).