1. Keskiaikaa jälleenluomassa - Keskiaikaseura pähkinänkuoressa

Suomen keskiaikaseura ry (SKA) on Suomessa toimiva kansainvälisen keskiaikaseuran, the Society for Creative Anachronism Incorporatedin (SCA) eli luovan epäaikaisuuden seuran, Suomessa toimiva jäsenyhdistys. Harrastamme keskiaikaa SCA:n periaatteiden mukaan Suomessa, omassa seurassamme. SCA:n perinne keskiajan elävöityksestä on romantisoitua keskiaikaa.

SKA:ssa me harrastamme keskiaikaa tutkimalla ja elävöittämällä eurooppalaisia kulttuureita aikaväliltä noin 600-1600 jKr. Tutkiminen tapahtuu kunkin jäsenen omilla ehdoilla. Jotkut viettävät tuntikausia kirjastoissa tehden tutkimusta jostain keskiajan osa-alueesta, kun taas jotkut saavat tarvitsemansa tiedon omista keskiaikaseuran paikallisosaston tapaamisista tai itse kokeilemalla.

Suomen keskiaikaseuran toiminta keskittyy eri paikallisosastojen ympärille. Näissä tavataan säännöllisesti eri keskiaikaharrastusten merkeissä. Toiminta huipentuu eri puolilla Suomea järjestettäviin keskiaikajuhliin eli tapahtumiin, joita järjestetään noin kerran kuussa. Tapahtumissa pyrimme soveltamaan tietojamme ja taitojamme käytännössä ja luomaan mahdollisimman keskiaikaisen ilmapiirin ja tunnelman. Tunnelman luominen tapahtuu mm. keskiaikaisten nimien, pukujen, ruokien, puheen ja harrastusten kautta. Myös arkimaailman unohtaminen tapahtumien ajaksi on tärkeää.

SKA:ssa emme elä keskiaikaa niin kuin se todellisuudessa oli. Toki tiedämme millaista elämä silloin oli iloineen ja suruineen, mutta haluamme unohtaa ikävät puolet, ainakin tapahtumien ajaksi. Myös keskiajalla ihmiset pyrkivät eroon arjen tylsyydestä trubaduurilyriikan, saagojen, ritari- ja hovikulttuurin avulla. Mekin pyrimme tähän, elävöittämään nk. Unelmaa keskiajasta. Tapahtumissa olemme kaikki kuin nuo keskiajalla eläneet, jotka hetkellisesti pyrkivät näkemään elämänsä kauniina ja keveänä.

Se, mitä harrastamme, on leikkiä, ja näin ollen sen tulisi olla hauskaa kaikkien osanottajien, niin vakavamielisten kuin vapaamielistenkin harrastajien, mielestä. Itseltään voi aina vaatia täydellisyyttä, vaikka seura ei sitä vaadikaan, mutta muilta harrastajilta ei pidä odottaa yhtä suurta paneutumista, sillä kaikille se ei ole mieleen. Tärkeintä on, että kaikki ylläpitävät omaa Unelmaansa (pilaamatta muiden Unelmaa) ja pitävät hauskaa keskiaikaisen tunnelman merkeissä.